Psykoterapi

 Jeg kan tilbyde samtaler og psykoterapi inden for:

Samt de ting der fylder i dit liv

 Hvad er organisk psykoterapi?

Organisk Psykoterapi er en terapiform, som bygger på arbejdet fra en lang række pionerer indenfor psykoterapi.

  • Freud, Jung; forståelsen af selvet og jeget.
  • Reich; sammenhængen mellem krop og sjæl.
  • Perls, Lowen, Pierrako og Malcolm Brown har supleret med teorier og teknikker.
  • Daniel Sterns har bidraget med teoriene om den tidlige selvudvikling.

Organisk psykoterapi arbejder med bla.  livskvalitet og selvfølelse :

  1. At livskvalitet kommer af oplevelsesfylde, snarere end af mental overstimulation.
  2. Tab af selvfølelse bunder i sår i sociale relationer.
  3. Psykoterapien erkender, at vi er sociale individer. Vi er afhængige af andre for at fungere optimalt, og svigt i den sociale relation vil give os sår, der påvirker vores selvfølelse.

Behandling med psykoterapi

Organisk psykoterapi heler sår igennem relationen mellem terapeut og klient.
Grundtanken er, at sår der er opstået i relation til andre, skal heles i relation til andre.

Psykoterapiens metoder

Organisk psykoterapi benytter sig af disse metoder for at finde personens autentiske/ oprindelige selv og hele sårene:

  • Kropslige/bioenergetiske
  • Psykiske (verbale og nonverbale) teknikker

 Psykoterapiens mål og resultater.

Når man som person finder sit oprindelige selv og inderste sandhed, vil det påvirke ens selvfølelse radikalt - hvordan man har det, og hvordan man opfører sig i verden. Man vil lettere kunne beskytte sig mod negative mønstre og vil ofte opleve en dybere mening med livet.

Du kan læse mere på den officielle hjemmeside for organisk psykoterapi i danmark
Organisk psykoterapi heler sår igennem relationen mellem terapeut og klient.
Grundtanken er, at sår der er opstået i relation til andre, skal heles i relation til andre.